Bonterra

Bonterra B.V. is een onderneming dat is opgezet voor het vervoeren en verhandelen van producten die onder GMP voorwaarden getransporteerd moeten worden. Er wordt gebruik gemaakt van een aparte walking floor en aparte containers die na ieder transport worden gereinigd volgens de eisen van de IDTF-lijst. De producten waarin gehandeld wordt zijn onder andere veevoeders, bodemverbeteraars en biomassa (geen mest).

Meer weten
over Bonterra?

Bedrijf

Hoe het begonnen is

Om beter onderscheid te maken tussen het transporteren van mest en diervoeders bij Oude Lenferink, is Bonterra opgestart. Door de GMP+ certificering waarover de BV beschikt, kan het zich concentreren op het vervoeren van onder andere voedermiddelen, voormengsels en mengvoeders.

Wat wij nu doen

Bij Bonterra wordt er gebruik gemaakt van dedicated walking floors en containers. Hierdoor kunnen alle losgestorte producten vervoerd worden waarbij de GMP+ eisen van toepassing zijn. De GMP+ eisen gelden zowel binnen als buiten Europa, waardoor Bonterra dus ook eenvoudig buiten de landsgrenzen kan transporteren.

Wat ons uniek maakt

Alle producten die vervoerd worden zijn of specifieke GMP-producten of producten die voldoen aan de gestelde eisen en de voedselketen niet verstoren. De betrokken chauffeurs zijn daarnaast goed geïnstrueerd en verrichten al hun werkzaamheden volgens het goedgekeurde GMP-handboek.