Mestverwerking
& vergisting

Met onze verwerkingsinstallaties kunnen wij mest verwerken. Hiermee kunnen wij veehouders helpen om aan hun mestverwerkingsplicht te voldoen. Tevens is het mogelijk om bij ons een Vervangende Verwerkings Overeenkomst (VVO) aan te vragen.

Heeft u
specifieke vragen?

Neem contact op voor meer informatie over mestverwerking of het aanvragen van een Vervangende Verwerkings Overeenkomst.

Onze diensten

Compostering

Met onze composteerinstallaties is het mogelijk om mest te composteren, wat resulteert in een droog, homogeen en stapelbaar eindproduct.

Biogas

Biogas wordt opgewekt door mest en organisch afval te vergisten. Het gas wat daarbij vrij komt wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en een deel wordt geleverd op het aardgasnet. De restwarmte wordt gebruikt om de varkensstallen te verwarmen en voor het hygiƫniseren van de mest.

Decanteren

Het decanteren van mest resulteert in twee eindproducten: een dunne fractie met weinig fosfaat en veel stikstof en kali, geschikt voor afzet in de regio, en een vaste fractie. Deze is na verwerking geschikt voor export naar het buitenland. Tevens hebben wij mestzuiveringsinstallaties om de dunne fractie zo te scheiden dat het fosfaat en stikstof volledig achterblijft in de dikke fractie.

Mestdroging

Met de restwarmte die vrijkomt bij de biogasinstallaties ontstaat de mogelijkheid om producten in aparte kamers te drogen. Hierdoor kunt u producten op maat leveren wat betreft de droge stof en mineralen.

Bekijk onze dienstverlening